ფიჭვის კონუსი

როდესაც სიზმარში ხედავთ ფიჭვს, მაშინ ეს ოცნება თქვენს ცხოვრებაში სიხარულს და დიდ ბედს მოაქვს.