აღშფოთებული

ოცნება და დაინახა pervert გაგებული, როგორც ქვეცნობიერი რეკომენდაცია dreamer ვიფიქროთ, რომ ეს, ალბათ, იგი პრობლემების მქონე სიახლოვე ურთიერთობა. თქვენ ცდილობთ დისტანციას შეინარჩუნოთ და არ დააზარალოთ.