შეინახეთ საცხოვრებელში, ჩასვით ბარტყი, იცხოვრე ბადეში

ასევე, წაიკითხეთ ინტერპრეტაცია თივის შესახებ.