იარაღი

ოცნება ერთ მკლავზე სიმბოლოა ფუნქცია, მიღწევა, ან რაც შესაძლებელია. იარაღი ასახავს სტატუსს, ნიჭს, მიღწევას ან რესურსებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვენთვის ან საკუთარი თავის გარკვეულ ასპექტში. ოცნება მკლავის სიმცირის შესახებ, სიმბოლოა საკუთარი თავის ფუნქციის დაკარგვა, მიღწევა ან გაფართოება. თქვენი ცხოვრების ზოგიერთ სფეროს არ შეუძლია სწორად ფუნქციონირება ან შეზღუდულია. ოცნების იარაღით გადაკვეთა საკუთარი თავის გარკვეულ ასპექტს წარმოადგენს, რომელიც ჯიუტია, ეწინააღმდეგება ან არ სჭირდება თანამშრომლობა. კუნთების იარაღით დანახვა სიმბოლოა, რომ თქვენ ან თქვენი პიროვნების გარკვეული ასპექტური ენერგიული ან ეფექტური ხართ. ძალაუფლების მისაღწევად მიზნების მისაღწევად, ან ~მიაღწიოთ~ იმას, რაც გსურთ. უარყოფითად, კუნთების მკლავებზე შეიძლება მიუთითოთ თქვენი პიროვნების ძლიერი ან ინგენიტიური ნეგატიური ასპექტები. რწმენა ან სიტუაციები, რომელთა წინაშეც რთულდება.