შეტანის კაბინეტი

თუ ოცნებობთ რაიმე კონტექსტში, ან ათვალიერებთ კაბინეტის ფაილს, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ საჭიროა თქვენი ფაქტების და ინფორმაციის პირდაპირ დაცვა. კაბინეტის ფაილში ასევე შეიძლება მოგახსენოთ მოგონებები ან ზედმეტი დეტალები, რომლებიც თქვენს გონებაში ინახავთ და დროდადრო უნდა გამოჯანმრთელდეთ. თუ ოცნებობდით, რომ შემავსებლის კაბინეტის უჯრები ფართოა, ეს ნიშნავს მათ გახსნას სხვა თვალსაზრისით, მოსაზრებებით, წინადადებებითა და კრიტიკით. თუ ოცნებობდით, რომ ფაილი დაბლოკილია, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ არსებობს ისეთი რამ, რაც არ გსურთ, რომ სხვებმა გამოავლინოს. ალტერნატიულად, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ თქვენ ვიწრო გონებით ხართ.