ბეღურა

თუ ბეღურას ხედავთ, ასეთი ოცნება მეოცნებრის პატივს მიანიშნებს. დარწმუნდით, რომ არ შეამცირებთ ხალხს ან იდეებს, რომლებიც თავიდან პატარა ჩანს.