ყურის ხრახნები

ოცნება ყური უხეშად სიმბოლოა სურვილი იყოს აღიარებული, როგორც განსაკუთრებული. თუ თქვენ ან ვინმე რომელიც უნდა იქნას, როგორც ~განსაკუთრებული~ და უფრო საინტერესო, ვიდრე სხვა პირი.