ქვიქსენდი

ოცნებობდი იმაზე, რომ სიჩქარით იძირებოდი და მიანიშნებს დაუცველობის გრძნობებზე. ვარაუდი, რომ მყარ ნიადაგზე ხართ, შეცდომაში შედგება და ნელა აღმოჩნდებით მოსალოდნელ სიტუაციაში.