ქვიშა

ოცნება ქვიშის შესახებ სიმბოლურად არაფერს ან მთლიან უსარგებლოობას წარმოადგენს. თქვენს ცხოვრებაში ისეთი სიტუაციაა, რომელსაც საერთოდ არაფერი აინტერესებს. ეს ასევე შეიძლება იყოს საკუთარი სულ სხვა ინდიფერენტული დამოკიდებულების წარმოდგენა. ალტერნატიულად, ქვიშა შეიძლება აისახოს დროის კარგვაზე.