ონიქსი

ოცნების ოცნება, ის გულისხმობს თქვენი გონების კაპიტალს და თქვენს გრძნობებს. სიზმარი გვიჩვენებს, რომ სულ მშვიდი ხართ.