Მშვილდი და ისარი

ოცნება მშვილდი და ისარი სიმბოლოა მიზნების, გეგმისა და მზადების შესახებ, რომელსაც აკეთებთ ან თავად ადგენთ საკუთარ თავს. სრულყოფის მიზნით ან ზუსტად ის, რაც გსურთ. სიზმარში ცუდი ან ცუდი ადამიანი იყენებს მშვილდ და ისარს, სიმბოლურად გამოხატავს მათი პიროვნების ასპექტს მიზნების ან გეგმის მიხედვით, რომელიც მათ ინტერესს არ წარმოადგენს, ან საწინააღმდეგოა. ეს ასევე შეიძლება ასახავდეს ადამიანს, ვინც ფიქრობთ, რომ მიზანს მიაღწევთ. თუ მშვილდი და ისარი სამუხრუჭე ფანჯრისთვის გამოიყენება, ეს სიმბოლოა თქვენი მიზნების და გეგმის შესახებ, რაც გაგიძნელდებათ გაერკვნენ თქვენი არსებული ვითარება ან მიიღოთ ჭკვიანური გადაწყვეტილებები მომავლის შესახებ.