ობობი

სანახავად ან წაიკითხა Obituary, როდესაც თქვენ ოცნებობს, ეს არის საინტერესო ნიშანია თქვენი ოცნება. ეს სიგნალი მიუთითებს თქვენი ძველი დამოკიდებულებებისა და მოძველებული რწმენის დასასრულზე.