სუპერმენი

სუპერმენის ოცნება სიმბოლოა ქცევით, რომელიც გადაარჩენს ან ~ხსნის დღეს~, როდესაც ყველა დანარჩენი ვერ მოხერხდა. ძალაუფლება ან ძალა უზარმაზარი უბედურების ფონზე.