თხილი

ბურთების დანახვა აიხსნება, როგორც ოცნება, მეოცნებლისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით. ეს ოცნება ნიშნავს სიგიჟეს ან დაბნეულობას. ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ ადამიანს, ვინც ~თხილია~ ან ვინმე, ვინც გიჟდება. თქვენ შეიძლება უახლოვდებოდეთ უახლოვდებოდეს გამოღვიძებულ მდგომარეობას და საჭიროა სხვა რამის დანახვა. ასევე გაითვალისწინეთ თხილი, როგორც წინაპირობა ~testicles~ და ამით მიუთითეთ ზოგიერთი სექსუალური ინტუიციით. ოცნებობთ, რომ კაკალს ჭამთ, ნიშნავს კეთილდღეობას და მათი სურვილების შესრულებას. თქვენ შეიძლება ასევე ცდილობს, რომ ძირითადი საკითხი ან სიტუაცია.