მსაჯები

ოცნება არბიტრის შესახებ სიმბოლოა მისი პიროვნების ასპექტზე, რომელიც შუამავლობას ან ზომავს კონფლიქტს. მიუკერძოებლობა. თქვენ ან ვინმე, ვინც უზრუნველყოფს თანასწორობას კონტაქტში ან ადამიანებს შორის ურთიერთობებში. ნეიტრალური დამკვირვებელი და მოსამართლე კონფლიქტებზე. მაგალითი: ახალგაზრდა მამაკაცი ოცნებობდა მსაჯებზე, რომ უგულებელყო იგი. რეალურ ცხოვრებაში, იგი სხვებთან ერთად კამათობდა ინტერნეტით გაგზავნილ ფორუმზე და გრძნობდა, რომ მოდერატორი არ აკეთებდა საკმარის პატივსაცემად მას სხვა წევრების დასჯისთვის, რომლებიც არ იცავენ ფორუმის წესებს.