მსაჯი

ოცნება და მსაჯის დანახვა აიხსნება, როგორც ოცნება მეოცნებლისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლიზმით. ეს ოცნება ნიშნავს შიდა ბრძოლას თქვენს საკუთარ იდეალებსა და ღირებულებებს შორის და სხვათა იდეალებსა და ღირებულებებს შორის.