არეულობა

აჯანყების ნახვა ან მონაწილეობა, როდესაც ოცნებობთ, ეს თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი თქვენი ინდივიდუალობის დაკარგვაზე მიუთითებს. თქვენ მონაწილეობთ სიტუაციაში, რომელიც თქვენი არსებისთვის დამანგრეველია. დროა საკუთარი თავის მტკიცება.