Ცხელი სოუსი

ცხელი სოუსის ოცნება სიმბოლოა იმ რისკზე, რომელიც თქვენს ცხოვრებას ან უფრო საინტერესო სიტუაციას გახდის.