Ვისწავლოთ

ოცნება, რომელშიც თქვენ სწავლობთ რაიმეს, მიუთითებს სიახლეებისა და გაკვეთილებისადმი თქვენს სურვილზე, რაც ცხოვრებას შეგიძიათ. ალბათ, თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრება სწავლობთ. ალტერნატიულად, სიზმარმა შეიძლება გირჩიოთ, ყურადღება მიაქციოთ მოცემულ სიტუაციას, რათა გაეცნოთ როგორ ისწავლონ საგნები.