Გადადგეს

პენსიაზე წასვლის ოცნება, წარმოადგენს პრობლემებს, რომელთა აღმოფხვრა ხდება ასაკის მიღებასთან. პენსიაზე გასვლას ასევე შეუძლია სიმბოლო გადასვლები ან ეტაპი. ოცნება შეიძლება ანალოგიური იყოს იმ ნივთის შესანახად, რაც დასვენებისთვის უნდა.