Მრგვალი მაგიდა

ოცნება და ვხედავ მრგვალი მაგიდა არის ორაზროვანი სიმბოლო ოცნება. ოცნება მას შეუძლია სიმბოლოს მთლიანობა და თანასწორობა.