აპოლონი

აპოლონის ოცნება სიმბოლოა მისი პიროვნების ასპექტს, რომელსაც ყოველთვის აქვს დადებითი გამოსავალი. ზრდა, განმანათლებლობა და გამჭრიახობა. თქვენ ან ვინმე, ვინც ვერ შეძლებს ინსპირაციული ან პროდუქტიული პრობლემის გადაჭრას. ეს ასევე შეიძლება იყოს დამცავი დამოკიდებულების სილამაზე, ხელოვნება, სწავლა და წესიერება. ცხოვრების უკეთესი ხარისხის უპირატესობა.