საყრდენი

თუ თქვენ რაიმე კონტექსტში ოცნებობთ, ან განავალს ხედავთ, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ იმისათვის, რომ გადაადგილდეთ ცხოვრებას და პროგრესი განიცადოთ, უნდა ისწავლოთ დახმარების თხოვნა.