სასტვენები

სასტვენთან ერთად სიზმარი სიმბოლოა შეწყვეტის ან პაუზის. გარკვეული ქცევის პაუზის ან შეჩერების გადაწყვეტილება. ეუბნებოდი საკუთარ თავს ან ვინმეს, როდესაც ეს საკმარისია. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა, რომ დაინახა წითელი სასტვენის გადაყრა, ხოლო თეთრ სასტვენს კისერზე აყენებდნენ. რეალურ ცხოვრებაში, ისინი ძალიან სტრესული მუშაობის დროს იწყებდნენ უფრო მეტ შესვენებას. წითელი სასტვენი წარმოადგენდა სტრესს და უარყოფით ემოციებს, რომლებიც ასოცირდება უშედეგოდ და თეთრ სასტვენს სიმბოლურად უფრო გაწონასწორებული მიდგომა მოშორებოდა სამსახურიდან დაშორებისკენ, როდესაც ის ზედმეტი იყო.