მეფუტკრე

მეფუტკრეობის ოცნება თქვენ ან თქვენი პიროვნების გარკვეულ ასპექტს განასახიერებს, რაც ძალიან ფრთხილად და ფრთხილად გამოიყურება. თქვენი ყურადღება გამახვილებულია, მაგრამ გინდათ წინააღმდეგობა გაუწიოთ იმ სიტუაციას, რომელიც პოტენციურად საშიშია.