ფაქსის მანქანა

ფაქსის მანქანაზე ოცნებობამ იმაზე მიუთითა, რომ თქვენ ქვეცნობიერიდან იღებთ შეტყობინებას. ეს გზავნილი იქნება რეალური გარიგების.