მარინერი

მეზღვაურის ოცნება სიმბოლოა, რომ თქვენ ან ვინმე გამოცდილი ადამიანი ნავიგაცია გაურკვეველი ან უარყოფითი სიტუაციების დროს. ჩვეული ყოფნა რთულ სიტუაციაში.