Შავი მაგია

შავი მაგიის სიზმარი სიმბოლოა მათი სურვილების თაღლითობის გზით მიღებას. მთელი თქვენი მთლიანობის ან მორალის მიცემა სხვების მანიპულირების მიზნით. რა მას სურს მეშვეობით მოტყუებით, ბოროტებასა და ღალატი. ოცნება, რომ თქვენ ასრულებენ შავი მაგია შეიძლება იყოს ნიშანი, რომ თქვენ ძალიან მზად არის მსხვერპლი გაიღოს ყველა კარგი თავს თქვენი მიზნების მისაღწევად. თქვენი მთლიანობის უკან დატოვება, როგორც მიზნის დასრულება. გრძელვადიან პერიოდში ~გაყიდვის~ სურვილი, მოკლევადიანი ძალაუფლების მისაღებად.