ტყე

ოცნება რაღაც მზადდება ხის სიმბოლოა თქვენს რწმენას, რომ ვითარება ~კარგი~ და რომ იგი აკმაყოფილებს საჭიროებებს. იგი ასევე შეიძლება წარმომადგენლობა თქვენი ხედვა, რომ რაღაც არის ~თვითნაკეთი~ ხარისხი. უარყოფითად, რაღაც მზადდება ხის წარმოადგენს განცდა, რომ რაღაც არ აპირებს გაგრძელდება სამუდამოდ.