დირექტორია

ოცნება წლის წიგნის შესახებ სიზმრის სიმბოლოა. ეს არის თქვენი მოგონებები და ფოკუსირება წარსულ ურთიერთობებსა თუ სიტუაციებზე. შეიძლება თქვენ ხელახლა შეაფასოთ ის მეგობრობა, ან გამოცდილება, რაც გქონდათ, როდესაც პატარა იყავით. წლის წიგნი ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენს წარსულის შემოწმების მცდელობებს თქვენს ცხოვრებაში. მას ასევე შეუძლია წარმოადგენდეს თქვენს სინანულს, ან წარსულის შეცვლის სურვილს.