ანტიკვარიატი

სიძველეზე სიზმარი სიმბოლოა იმ წარსულის ხსოვნასა თუ იდეაზე, რომელსაც თქვენ აფასებთ. რაღაც წარსულიდან, რომლის ამოღებაც არ გინდა. შეიძლება იყოთ მგრძნობიარე იმაზე, თუ რამდენად ლამაზი ან კარგი რამ იყო. უარყოფითად, შეიძლება მოხუცი კაცი აისახოს ცვლილების შიშზე. ძველი შეიძლება ასევე იყოს დროის პატივცემული ფასეულობების, ტრადიციების, სიბრძნის ან ისეთი მემკვიდრეობის წარმომადგენლობა. ის, რასაც შენ აღიქვამთ ნამდვილ, დადასტურებულად ან შენახვად ღირს. სიზმარი ანტიკურობაზე ან სიამოვნების მიღებაზე ოცნებობს, რომ თქვენ მოძველებული რწმენის ან აზროვნების ძველი გზებისგან შორს მიიწევთ. შეიძლება გაათავისუფლოთ ან უარყოთ რაიმე თქვენი წარსულიდან.