ლიპოსაქცია

ლიპოსაქცია ოცნება სიმბოლოა ძლიერი და მკვეთრი ზომების შემცირება ცხოვრებაში პრობლემები, გართულებების თავიდან ასაცილებლად ან თქვენ მიმდინარეობს სრულყოფილი. სწრაფად მოჭრა ~მკვდარი წონა~ ან უპასუხისმგებლო ქცევა. შეიძლება თქვენ აღელვებთ იმ შთაბეჭდილებასთან დაკავშირებით, რაც სხვებზე ახასიათებთ. უარყოფითად, ლიპოსაქცია შეიძლება ასახავდეს სწრაფ გამოსწორებას და დისციპლინის ფუნდამენტურ ნაკლებობას. იპოვნეთ უმარტივესი გზა პრობლემისთვის, რომელიც მხოლოდ მოკლევადიან უპირატესობას მოგცემთ. არამდგრადი ცვლილებები, რომ სხვებზე შთაბეჭდილება მოახდინოს.