Ზღვარი

როცა ოცნება საზღვრებს, მაშინ ასეთი ოცნება გვიჩვენებს შეზღუდვები, რომლებიც თქვენს ცხოვრებაში. ფიქრობთ, რომ თქვენ ვერ იქნება, ვინც გვინდა, რომ იყოს, ზეწოლის გამო იღებთ.