ლიდერი

ლიდერის ოცნება სიმბოლოა მისი პიროვნების ასპექტზე, რომელიც სხვებზე პასუხისმგებელია. მას ასევე შეუძლია იყოს წარმომადგენლობის საჭიროება ან მოვალეობის გრძნობა დააყენა სხვები პირველი ნებისმიერ ფასად. ცხოვრების ის სფერო, სადაც სხვები შენზე უფრო მნიშვნელოვანია. უარყოფითად, ლიდერი ოცნება შეიძლება იყოს ნიშანი, რომ თქვენ არ ფრთხილად საკმარისი ადამიანებთან ნაკლები ძალა, ვიდრე თქვენ. ეს ასევე შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ძალიან პასიური ხართ ან საკმარისად მტკიცედ არ ხართ. სხვის პასუხისმგებლობაზე უარის თქმაზე ან კარგ მაგალითზე. გარდა ამისა, ლიდერი ოცნება შეიძლება ასახავდეს თქვენ ან ვინმე სხვას, რომელიც ამტკიცებს, რომ რაღაც. უარყოფითად, შეიძლება მიუთითებდეს იძულებითი ქცევა.