საკონტაქტო ობიექტივი

ოცნებობთ, რომ კონტაქტურ ლინზებს ატარებთ, შეიძლება მიუთითებდეს, რომ საჭიროა ყურადღება გაამახვილოთ ამ ამოცანასთან დაკავშირებით. თქვენ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ სიტუაციას, სანამ მასზე იმოქმედებთ. ოცნება შეიძლება ასევე ნიშნავს იმას, რომ საჭიროა ვინმეს დაუკავშირდეს. თუ თქვენ გაქვთ პრობლემა, რომ თქვენი საკონტაქტო ობიექტივი, მაშინ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ მქონე უბედურება გადამხდელი ყურადღებას.