ლაზერი

ოცნება ლაზერები სიმბოლოა მაღალი ხარისხით აქცენტი და კონცენტრაცია ზოგიერთ სათაური თქვენს Waking ცხოვრებაში. ლაზერების მიერ თავდასხმა სიმბოლოა გაღიზიანება ან შფოთვა, რომ რაღაც სრულყოფილი იყოს. ლურჯი ლაზერი მიუთითებს დადებით პერსპექტივაზე ან კარგ ზრახვებზე. წითელი ლაზერები მიუთითებენ უარყოფით პერსპექტივაზე ან ცუდი ზრახვებით.