ქიაყელები, ქიაყელები

თუ სიზმარში ქიაყს ხედავთ, მაშინ ეს აჩვენებს მისი პიროვნების ზოგიერთ ნაწილს, რომელიც იზრდება. ოცნება გვიჩვენებს, რომ თქვენ მიღების თვალსაზრისით, რომ თქვენ მითითებული თავს.