მოძალადე Snowman

მოძალადე Snowman- ის მნიშვნელობა სიზმარში განიმარტება, როგორც ცოდნის და შიშის სიმბოლო. თქვენი ოცნების საუკეთესო ინტერპრეტაციის მისაღებად, ასევე იხილეთ იეტის ოცნების მნიშვნელობა.