მტრობა

მტრობა სიზმრის შესახებ სიმბოლოა კონფლიქტის მიღებაში ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. ადამიანი ან სიტუაცია შეიძლება გრძნობდეს მტრულ ან ანტაგონისტს საკუთარი მიზნების ან კეთილდღეობის მიმართ. ალტერნატიულად, მტრობა შეიძლება ასახავდეს პრობლემებს, რაზეც თქვენ შიშობთ. ასევე შეგიძლიათ უკმაყოფილება, გაბრაზება ან ეჭვიანობა.