ფანჯარა

ფანჯრის შესახებ ოცნება ახალ იმედებს, მოლოდინებსა და შესაძლებლობებს გულისხმობს. თუ სიზმარში ფანჯარას უყურებთ, მაშინ ეს გვიჩვენებს, თუ როგორ ცდილობთ გარე სამყაროში შთანთქას და რა შესაძლებლობები მოაქვს მას. ალბათ, თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე ცდილობთ პრობლემის მნიშვნელოვან გადაწყვეტას, ხოლო ფანჯარაში ჩახედვა დაგეხმარებათ ამაზე ფიქრში. ოცნება, რომლითაც ფანჯარას ათვალიერებ, შეიძლება ასევე მიანიშნებდეს სამყაროზე და ცხოვრებაზე, როგორც ეს არის, გამოკვლევა. თუ სარკესავით ფანჯარას უყურებდით, მაშინ იგი აცხადებს, თუ როგორ ეძებთ პასუხებს, რომ თქვენს სულში ხართ ღრმა. ასეთი ოცნება ასევე ხაზს უსვამს თქვენი პიროვნების სულიერ ასპექტებს. ოცნება, რომელშიც თქვენ გათიშეთ ფანჯრები, გულისხმობს კონკრეტული პრობლემის ან პიროვნების გაგებით შესრულებულ დახურვას. თუ ფანჯრები გატეხილია, მაშინ ეს სიმბოლოა იმ მწუხარებისა და იმედგაცრუების გამო, რაც თქვენ განიცდიან.