ძმებო

სიზმარი ძმაზე ალტერნატივა ან კონკურენციის პერსპექტივაა. უარყოფითად, მათ შეუძლიათ თარგმნა გრძნობების ან რწმენის, რომ დაპირისპირება დადებითი, როგორიცაა დაუცველობა, გამოცნობა, ან თვითმმართველობის დესტრუქციული ჩვევები. დადებითად შეიძლება ითქვას, რომ ძმა შეიძლება ასახავდეს ნდობას, იმედს ან შენზე უფრო გამოცდილი ადამიანი. თქვენს ძმას ასევე შეუძლია სიმბოლურად გამოხატოს თქვენი პროექცია ამჟამად. თუ თქვენ გაქვთ ერთზე მეტი ძმა, ვიდრე თითოეული ძმა წარმოადგენს კონკურენტი ან ალტერნატიული ასპექტს თქვენი პიროვნება ის ეფუძნება ერთი რამ მათ შესახებ, რომ გამოირჩევა უმრავლესობა. ძმის ოცნება, რომელსაც არ აქვს ეს, შეუძლია წარმოაჩინოს ახალი იდეები ან ახალი პერსპექტივები, რომლებიც კონკურენციას უწევს საკუთარ თავს. მათ შეიძლება ასახავდნენ დაუცველობის ან ეჭვის ახალ გრძნობებს. პოზიტიურად, მათ შეიძლება ასახავდნენ იმედის ან თავდაჯერებულობის ახალ გრძნობას. პატარა ძმას შეუძლია სიმბოლოს პასუხისმგებლობის გრძნობა ან მოწყენილობა. მაგალითი: ახალგაზრდა ქალი აგრძელებდა ოცნებას ძმის შესახებ. მისი ყველაზე გულწრფელი განცდა მისი ძმისადმი, რომ ის მარცხი იყო. რეალურ ცხოვრებაში მან განაგრძო ცუდი გაცნობა. მეოცნებე ძმა ასახავს ურთიერთობებში ჩავარდნის საკუთარ გრძნობას.