ინვერსია

ოცნება, რაღაც უკუქცევის შეგიძლიათ წარმოადგენს სრულიად საპირისპირო რწმენის ან გრძნობებს. სრულ შეცვლას აზრი და აზრი.