ინფექცია

ოცნება, რომ თქვენ გაქვთ ინფექციის, ეს გვიჩვენებს, უარყოფითი აზროვნება. ინფექციური ოცნება ასევე არის უარყოფითი იდეების, აზრებისა და კონცეფციების სიმბოლო, რომელიც თქვენს გონებაში გაქვთ. სხეულის ძალიან მნიშვნელოვანია. განვიხილოთ, სად არის სხეული ეს ინფექცია უფრო მნიშვნელოვანი განმარტებებისა და მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაციებისთვის. ძიება მხოლოდ ამ კონკრეტული სხეულის ნაწილი და ვნახოთ, რას ნიშნავს.