ინდური

* გთხოვთ, იხ მშობლიური ამერიკელი ხალხი, ინდური (ინდოეთი)