ქორწინების ბეჭედი

საქორწილო ბეჭდის ოცნება წარმოადგენს სიტუაციაში ვალდებულების, სტაბილურობის ან მუდმივობის გრძნობას. ეს შეიძლება იყოს ერთგულების ღრმა გრძნობის წარმოდგენაც. გარდა ამისა, საქორწილო ბეჭედი შეიძლება წარმოადგენდეს ვინმეს დაქორწინების ან ღრმად ერთგულების სურვილს. საქორწილო ბეჭდის მიცემაზე ოცნება სიმბოლოა რაიმე სახის დანიშვნის დადებაზე უარის თქმა. დაპირებებისგან ან მომავლის მუდმივი გეგმებისგან თავის არიდება. მაგალითი: ახალგაზრდა ქალი ოცნებობდა ეყურებინა ბიჭი, რომელიც მას მოეწონა, საქორწილო ბეჭედით თითზე. რეალურ ცხოვრებაში მან ფარულად ფანტაზია მოახდინა იმ ბიჭზე დაქორწინების შესახებ.