ეკლესია

ეკლესიის ოცნება სიმბოლოა თქვენი ცხოვრებისეული პრობლემის შესახებ პასუხების გაღების აუცილებლობაზე. თქვენ გჭირდებათ ხედვა, გამოსავალი ან რაიმე სახის სახელმძღვანელო, თუ რომელი გზა უნდა გაიაროთ, ან რატომ ხდება რაღაც. თქვენ შეიძლება მიაღწიოთ გზაჯვარედინს. თქვენ შეიძლება საკუთარ თავს ეკითხებოდეთ ~რა უნდა გავაკეთო ამ სიტუაციასთან?~ ან ~რა მაქვს საერთო ახლა ჩემს ცხოვრებასთან?~ ალტერნატიულად, ეკლესიას შეუძლია სიმბოლურად გამოხატოს თავისი რელიგიური რწმენა. გრძნობთ თავს ერთგულად ან თქვენი აზრის შესახებ თქვენი რწმენის შესახებ. ეკლესიის სარდაფში სიზმარმა შეიძლება წარმოქმნას პრობლემა, კრიზისი ან რწმენის გამოცდა. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს სირთულეს ან საშინელებას, რადგან ცდილობთ გაარკვიოთ რატომ ხდება თქვენთან. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა, რომ იყო ეკლესია, რომელიც ცეცხლი იყო და ფიქრობდა, რომ პულპიტში დგომა დაიცავს მას, სანამ ის აგრძელებდა წვას. რეალურ ცხოვრებაში, იგი შიდსით კვდებოდა და ვფიქრობდი, რომ მინისტრად დაბრუნებულიყო თავის ძველ სამსახურზე დაბრუნება. ორი კვირის შემდეგ ის გარდაიცვალა.