მოხუცები

ოცნება მოხუცებულთა შესახებ სიმბოლოა გამოცდილების ან სიბრძნის შესახებ, რომ უკეთ იცოდნენ. ~იქ ყოფნა და ამის გაკეთება~. ხელახლა განიცდიან მსგავს სიტუაციას. კარგი რჩევა გამოცდილებიდან მოდის. ეს შეიძლება იყოს მოწყენილობის წარმოჩენა იმასთან, რასაც შენ ძალიან კარგად იცნობ. ხანდაზმული ქალები შეიძლება ასახავდნენ სხვებთან დაკავშირებულ გამოცდილებას ან მხარი დაუჭირეს მხარდაჭერას. მოხუციებს შეუძლიათ ასახონ საკუთარი თავის მტკიცების გამოცდილება ან სხვები გააცნობიერონ. სხვაგვარად, ხანდაზმული ადამიანი შეიძლება წარმოადგენდეს ასაკის შეგრძნებას.