ანდროგენული

ანდროგენული ადამიანის შესახებ ოცნება სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც არ შეიძლება იყოს ინტეგრირებული ან ინტეგრირებული. რაღაც ორაზროვანი. ეს ასევე შეიძლება იყოს თქვენი ცხოვრების ისეთი სფეროს წარმომადგენლობა, რომლის განსაზღვრაც გიჭირთ. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენს სურვილს, რომ კარგად გრძნობდეთ იმის ცოდნას, რომ თქვენ არ გეკუთვნით ან რაიმე ნორმალური უნდა გააკეთოთ. სხვაგვარად, ანდროგენული ადამიანი შეიძლება წარმოადგენდეს მისი ცხოვრების ისეთ სფეროს, სადაც ქალის და მამაკაცის მახასიათებლებია წარმოდგენილი. მაგალითი: აგრესიული და მგრძნობიარე.