მოხეტიალე, მსვლელობა, მოსიარულე მსახიობი, ბამუერი

ამ ოცნების უკეთ გასაგებად, ასევე წაიკითხეთ ბავშვის გასართობი ინტერპრეტაციები.