ანალიტიკოსი

ანალიტიკოსის შესახებ ოცნება თქვენ ან ვინმეს სიმბოლოა, რომელიც აფასებს სიტუაციას ან პრობლემას. შესაძლოა, თქვენი თვითშეფასების ანარეკლი იყოს. შეიძლება ყურადღებით დაათვალიეროთ გარკვეული ქცევა ან მოქმედებები. თქვენ შეიძლება ასევე ცდილობთ პრობლემის გაუმართაობას ან ძირეული მიზეზის აღმოჩენას.